OPEN RE-ECO NEWS
Novinka v prodeji recyklátů
02.02.2021

Novinka v prodeji recyklátů

Nově v prodeji recyklovaný štěrkopísek frakce 0-32. Bezkonkurenční cena 200/tunu , 400 za m3                                   
 

Více zde

Ekologie

Stavební odpad má na objemu veškerých odpadů produkovaných lidskou společností stále větší podíl. Světovým trendem a zároveň nejekologičtějším řešením této problematiky je recyklace, tedy zpracování a přeměna stavebního odpadu na druhotnou, opět použitelnou, surovinu. Je to rozumný způsob, jak přispět k ochraně životního prostředí a jak šetřit přírodní zdroje.

Vyspělé země Evropské unie nyní recyklují 70-85 % stavebního odpadu. Jen pro odstrašující srovnání: v rámci celé České republiky se průměrně recykluje pouhých 20 %. Ministerstvo životního prostředí proto nyní požaduje, aby bylo recyklováno 60 % až 80 % stavebních odpadů. Také zákon o odpadech a příslušné obecní vyhlášky konečně na producenty stavebního odpadu apelují, aby využívali služeb recyklačních center a aby recyklované materiály používali.

Většinu stavebního odpadu lze zpracovat a znovu smysluplně použít. Odpady se ve stavebnictví nesmí používat, aniž by recyklačním procesem prošly, nesmí se zahrnovat do země, a nepatří ani na černou skládku. Takovému jednání hrozí ze strany zákona velmi přísné postihy.

Recyklační koloběh

  • VSTUP -Ze stavebního odpadu vzniklého při výkopových či demoličních pracích se nejprve oddělí nevhodné příměsi, jako dřevo, plasty, sklo, kovy, dehtové lepenky, azbest, a případné kontaminované látky.
  • ZPRACOVÁNÍ - Následně je materiál strojově rozdrcen a pomocí systému sít roztříděn v třídící jednotce na velikostní frakce. Proces drcení a třídění probíhá ve sběrně stavebního odpadu s pomocí mobilní recyklační linky.
  • VÝSTUP - Konečným produktem je ekologický atestovaný stavební materiál, který lze plnohodnotně použít ve stavebnictví, v lesním hospodářství a v mnoha dalších průmyslových oblastech. Používá se jako podklad pod komunikace, základové desky, pod dlažby, k úpravám plání a lesních cest, k obsypu kabelů, vodovodů a kanalizací atd.
 
 

Podívejte se také pohodlně na novinky staršího data:

archiv novinek

Download

Důležité informace pro Vás ke stažení

 

Sídlo společnosti

Recyklační areál

Zemník

OPEN RE-ECO, s.r.o.
Jiráskova 701 |  755 01  Vsetín

Tel./fax: 571 419 375
E-mail: otevrel@openreeco.cz