OPEN RE-ECO NEWS
Kolový nakladač a pásové rypadlo
04.10.2017

Kolový nakladač a pásové rypadlo

Nyní můžeme nabídnout komplexní dodávku služeb v oboru recyklace a demoličních prací    
 

Více zde

Naše filozofie a zásady občansky zodpovědné společnosti:

 • chovat se ohleduplně k životnímu prostředí
 • zvyšovat spokojenost zákazníka
 • dodržovat právní předpisy ČR a normy EU
 • rozšiřovat nabízené služby a zvyšovat jejich kvalitu
 • v rámci pracovních povinností motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí
 • realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti využívání odpadu, spotřeby energie a surovin, snižování hlučnosti atd.
 • předcházet vzniku havarijních situací a pokusit se eliminovat všechny vlivy, které by mohly způsobit tyto situace
 • zvažovat ekonomickou únosnost použití nejlepší dostupné technologie pro dosažení firemních cílů
 • začlenit hlediska ochrany životního prostředí do marketingu a dodavatelsko - odběratelských vztahů
 • být transparentní vůci veřejnosti
 • vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu dopadu na životní prostředí

 

Dílcí úkoly pro jednotlivé roky, vyplývající z této strategie společnosti, budou zapracovány do firemních cílů.

 

Platnost strategie firmy bude přezkoumávána v souladu s dokumentací systému QEMS.

 
 

Podívejte se také pohodlně na novinky staršího data:

archiv novinek

Download

Důležité informace pro Vás ke stažení

 

Sídlo společnosti

Recyklační areál

Zemník

OPEN RE-ECO, s.r.o.
Jiráskova 701 |  755 01 Vsetín

Tel./fax: 571 419 375
E-mail: info@openreeco.cz